Hotel Nihil Novi, Rynek 3, 26-600 Radom, Polska recepcja@hotelnihilnovi.pl
Tel. +48 (48) 332 91 80

Przetarg

Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych określonych  w Zapytaniu Ofertowym nr 1/2017 dotyczącym budynku zabytkowej kamienicy zlokalizowanej w Radomiu, przy ul. Rynek 8.

Wykonawcą w/w prac będzie Firma Usługowo-Handlowa „OSKAR” z siedzibą pod adresem 26-640 Skaryszew, Magierów 21.

Zapytanie ofertowe nr 1/2017

na wykonanie robót budowlanych w budynku zabytkowej kamienicy

zgodnie z projektem budowalnym pt.

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń piwnic i parteru z przeznaczeniem na usługowe, nieużytkowego poddasza na mieszkanie wraz ze zmianą konstrukcji dachu i rozbudowa o pomieszczenia usługowe (przy granicy z działką nr ew. 51) budynku mieszkalnego wielorodzinnego